Administrace veřejných zakázek

O nás

Náš právní tým provádí komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. V souvislosti s elektronizací zadávacích řízení účinnou od 18. 10. 2018, která s sebou přinesla povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem a povinnost podávat nabídky prostřednictvím některého z elektronických nástrojů, nabylo na významu používání právě elektronických nástrojů a realizace zadávacích řízení tímto způsobem. Tým zkušených právníků specializovaných na oblast práva veřejných zakázek Vám poskytne komplexní služby administrace veřejných zakázek a poradenství v oblasti elektronické komunikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Administrace

Nabízíme komplexní administraci zadávacího řízení dle zákona včetně zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele, tzn. že celé zadávací řízení je vedeno pouze administrátorem v součinnosti se zadavatelem. Zadavatel se nechá zcela zastupovat administrátorem dle § 43 zákona vyjma úkonů, které provádí sám zadavatel.

Elektronické aukce

Elektronická aukce jako způsob hodnocení nabídek nabízí možnost, jak může zadavatel ušetřit finanční prostředky v rámci zadávacího řízení a při následném plnění smlouvy ze strany dodavatele. Elektronická aukce je realizována v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK a jedná se o typ tzv. holandské aukce, čili aukce s klesající.