Elektronická aukce pozemku v Krkonoších

V současné době se velká část jednání a komunikace obecně přesouvá do „online“ prostředí a prostředky elektronické komunikace jsou považovány za čím dál víc žádoucí a pohodlné. Proto stále větší množství zadavatelů zvažuje elektronizaci i u takových postupů, jako je prodej nepotřebného movitého nebo nemovitého majetku. Prodejní elektronická aukce jim nabízí možnost jednoduše a efektivně vybrat nejvhodnějšího kupce, bez nutnosti a nároků na zajištění vhodných prostor a fyzické přítomnosti všech osob, které klasické konání aukce (dražby) vyžaduje. V případě elektronické prodejní aukce se stačí všem účastníkům ve stanovený čas pouze připojit do příslušného účtu na webu elektronického nástroje a podávat nové aukční hodnoty kliknutím myši klidně z pohodlí svého domova, jednoduchým a transparentním způsobem.

V listopadu proběhla jedna taková aukce v krkonošské obci Dolní Dvůr. Obec realizovala prodej pozemku ležícího v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, a formu elektronické aukce zvolila pro tyto účely poprvé. Aukce probíhala prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a výsledná kupní cena se vyšplhala o více než polovinu původní (vyvolávací) ceny pozemku, rozdíl činil řádově několik milionů.

„… výsledek považuji za velmi zajímavý a považuji ho za potvrzení správnosti formy prodeje, kterou jsme zvolili.“ vyjádřil se starosta obce Dolní Dvůr, Ing. Martin Bělovský.

A my jsme vděční, že jsme jakožto provozovatel systému mohli být součástí této vydařené aukce. Děkujeme za poskytnutou důvěru.