Nová verze nástroje E-ZAK implementuje změny novely ZZVZ

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, často označovaná jako technická, nabyla účinnosti 16. 7. 2023. Přináší s sebou i jisté změny do elektronických nástrojů.

Náš systém E-ZAK je vždy udržován v souladu s platnou legislativou, a i tentokrát je připraven. V návaznosti na novelu systém aktualizujeme a nasadíme uživatelům novou verzi obsahující změny, které z technické novely ZZVZ vyplývají.

Více se dozvíte v celém článku.