Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., se dočkal další novely, často označované jako „technická“. Ve Sbírce zákonů již byla novela publikována, účinnosti nabude 16. července 2023.

V pořadí se jedná už o desátou změnu v ZZVZ, avšak nyní poprvé jde o novelizaci komplexní. Jejím hlavním cílem je odstranění nedostatků a nejasností zadávacích směrnic, zpřesnění některých ustanovení a také úprava technických nedostatků v textu zákona.

Sepsali jsme pro vás článek s těmi nejdůležitějšími změnami, které novela přinese.