Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Dlouho diskutovaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je v meziresortním připomínkovém řízení. Zákon byl novelizován již pětkrát, a to zejména z důvodu novelizace souvisejících právních předpisů. Nynější novela se zaměřuje přímo na komplexní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek a míří na odstranění nedostatků stávající právní úpravy.

Jedním z problematických témat, kterých se novela dotkne, je snaha o odstranění nedostatku transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí. Dalším záměrem má být snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů. Obě skupiny subjektů rovněž ocení snahu o odstranění nepřiměřené přísnosti některých pravidel a vyjasnění výkladových nejasností. Novela se rovněž snaží prosazovat používání certifikovaných elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek.

Účinnost novely se očekává od 1. ledna 2021.