Portál Dodavatele byl integrován do platformy FEN

Podařilo se nám učinit důležitý krok k jednoduššímu a efektivnějšímu veřejnému zadávání v České republice. Portál Dodavatele byl úspěšně začleněn do platformy FEN, čímž došlo k vytvoření komplexního souboru služeb pro dodavatele.

Smyslem propojení Portálu Dodavatele s ostatními částmi projektu FEN, zejména s Centrální databází dodavatelů, je usnadnit život dodavatelům a vytvořit pro ně místo, skrz které budou moci jednodušeji pracovat se zakázkami.

Jaké služby mohou využívat?

  • Koncentrátor zakázek – díky němu najdou na jednom místě všechny veřejné zakázky.
  • Propracovaný systém vyhledávání umožní najít specifickou zakázku v databázi čítající více jak 700 000 zakázek, která se navíc každý den zvětšuje.
  • Hlídač zakázek upozorní na vypsání zakázky, která splňuje nastavená kritéria.
  • Monitor zakázky umí sledovat životní cyklus vybraných zakázek.
  • Systém virtuálních profilů zadavatele usnadňuje sledování zakázek konkrétních zadavatelů.

 

Vývoj Portálu Dodavatele se tímto nezastavuje. Jeho funkčnost budeme dále rozšiřovat a vylepšovat.