Povinná elektronizace nejspíš zasáhne i VZMR

Podzim 2018 nám přinesl povinnou elektronickou komunikaci, podle níž musí všichni zadavatelé zpracovávat veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje. Zakázek malého rozsahu (VZMR), tedy dodávek a služeb do 2 mil. Kč a stavebních zakázek do 6 mil. Kč, se tato povinnost doposud netýká. Ministerstvo pro místní rozvoj však v rámci závazného dokumentu Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 stanovilo cíl postupně zavést elektronické zadávání i veřejných zakázek malého rozsahu.

Dle platné právní úpravy o VZMR je na profilu zadavatele potřeba uveřejnit smlouvu u zakázek s cenou vyšší než 500 tisíc Kč, pokud není zveřejněna podle jiného právního předpisu. V blízké budoucnosti se ale dá očekávat, že elektronická forma zadávání zakázek malého rozsahu bude povinná.

A jaké bude mít elektronizace VZMR výhody?

  • Elektronizace zajistí zvýšenou publicitu, z níž vyplývá i vyšší zájem dodavatelů.
  • Zredukuje se administrativní práce i množství papíru.
  • Průběh zakázky bude mnohem operativnější.
  • Sníží se počet chyb i formálních problémů.

 

Zakázky malého rozsahu lze ve většině dostupných nástrojů procesovat už nyní, a to např. na Portálu pro vhodné uveřejnění či E-ZAKu.