Registrace do nového Věstníku veřejných zakázek

Ostrý start nového Věstníku veřejných zakázek se blíží. Pojďme si shrnout důležité informace a termíny, které by měli mít na paměti všichni zadavatelé.

  • Nový Věstník bude dostupný na https://vvz.nipez.cz.
  • Registrace do nové aplikace bude pro všechny uživatele možná od 1. března 2023.
  • Ostrý provoz nového Věstníku veřejných zakázek s možností uveřejňovat a vyhledávat formuláře bude zahájen 3. dubna 2023.
  • Veškeré formuláře ze stávajícího Věstníku (uveřejněné od října 2016) budou do nového Věstníku přeneseny.
  • Od středy 29. března 2023 do neděle 2. dubna 2023 je za účelem hladkého startu a přenesení dat stanoveno přechodné období, kdy bude stávající Věstník mimo provoz.
  • Služby pro zadavatele i dodavatele bude VVZ poskytovat bezplatně. Provoz systému hradí MMR.

 

Další podrobné informace ohledně spuštění Věstníku najdete v článku Ministerstva pro místní rozvoj.