Zpráva o stavu elektronických nástrojů za červenec 2018

Na konci července 2018 jsme provedli průzkum používaných elektronických nástrojů.

Všichni zadavatelé musí mít ze zákona svůj profil zadavatele registrovaný ve Věstníku veřejných zakázek. Analýzou tohoto registru jsme zjistili následující:

  • k datu 26. 7. 2018 bylo ve Věstníku veřejných zakázek registrováno 19 897 profilů, což je o 1 123 profilů více, než bylo registrováno 3. 1. 2018,
  • nejrozšířenějším elektronickým nástrojem je Portál pro vhodné uveřejnění, který využívá 6 381 zadavatelů (nárůst o 391 zadavatelů od začátku roku),
  • druhým nejpoužívanějším nástrojem je systém profilzadavatele.cz, který je využíván 5 158 subjekty, což je o 459 více než na začátku roku,
  • největším poskytovatelem služeb elektronizace veřejných zakázek je firma QCM, neboť její služby využívá 8 308 zadavatelů. Do jejího portfolia patří nejen Portál pro vhodné uveřejnění, ale i elektronický nástroj E-ZAK a elektronické tržiště Gemin. QCM provozuje 42% všech profilů zadavatele. Od začátku roku QCM poskytuje služby 452 novým zadavatelům.
  • pro centrální státní správu je od července 2018 povinné používat Národní elektronický nástroj. Počet profilů registrovaných na NEN dosáhl 419 kusů, což je od začátku roku nárůst o 119 ks.

Tržní penetraci jednotlivých poskytovatelů ukazuje následující graf:

Všichni zadavatelé musí od 18. října 2018 povinně komunikovat elektronicky. Tuto povinnost zatím splňují pouze elektronické nástroje firem QCM, Tender Systems a NEN. Bezmála polovina zadavatelů tedy stále nemá možnost používat elektronickou komunikaci ve svých nástrojích, takže je možné očekávat na podzim velké stěhování.