Přehled změn souvisejících s novou vyhláškou č. 345/2023 - zadavatelé E-ZAK

E-ZAK

Vážení uživatelé, v souvislosti se změnami o uveřejňování údajů na Profilu zadavatele, dle vyhlášky č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, nabývají odložené účinnosti ustanovení § 11 odst. 1 a 5. od 1.7.2024.

Jaké změny jsou s tím pro zadavatele spojeny?

Zde najdete souhrnný přehled údajů, které je nově nutné doplnit nebo upravit:


U zakázek zahajovaných od 1.7.2024 bude nutné tyto údaje nastavit.U zakázek zahájených před 1.7.2024 bude nutné tyto údaje doplnit, pokud u nich budou prováděny nějaké změny (např. změna lhůty, přidání dokumentů, evidence výsledku, skutečně uhrazené ceny atd.).Přehled nových údajů-informací o VZ, které jsou nově v E-ZAKu povinné:


 • CPV u zakázky i u všech částí zakázky - blok "Položky předmětu" (i u VZ na části jako jedno ZŘ) - nutno nastavit alespoň jeden CPV kód
 • CPV u DNS a kategorií DNS
 • Identifikátor projektu, pokud je veřejná zakázka alespoň částečně financována z dotacePostup "Uveřejnění na profilu" (UNP): pokud byl založen/zahájen před 1.7.2024 a budou u něj od 1.7.2024 prováděny nějaké změny, je nutné zkontrolovat a případně změnit nastavený Postup zadání (u zahájených přes E01): 


 • "soutěž o návrh" - nově nutno změnit na "otevřená soutěž o návrh", nebo "užší soutěž o návrh",
 • "minitendr (zadání na základě rámcové dohody)" - nově nutno změnit na "minitendr - rámcová dohoda s obnovením soutěže", nebo "minitendr - rámcová dohoda bez obnovení soutěže",
 • "zakázka malého rozsahu" - nově nutno změnit na "zakázka malého rozsahu - otevřená výzva", nebo "zakázka malého rozsahu - uzavřená výzva", nebo "zakázka malého rozsahu - přímé zadání"Dynamický nákupní systém ve fázi Zavádění a Zaveden:


 • nutno nastavit novou položku "Druh zakázek v DNS" v rámci editace DNS
 • u DNS (a všech jeho kategorií, pokud je má) je nutno nastavit CPV kódPřehled údajů, které požaduje Vyhláška a zadavatel je musí uvést v nějakém dokumentu uveřejněném na Profilu (nelze je zadat do E-ZAKu samostatně):


 • Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části; tento údaj se uvádí, pokud k rozdělení nedošlo (odůvodnění uvedeno v zadávací dokumentaci nebo v písemné zprávě zadavatele)
 • Odůvodnění výběru dodavatelů, se kterými byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem – uvádí se, pokud byla použita (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění – uvádí se, pokud bylo použito (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Odůvodnění použití zjednodušeného režimu – uvádí se, pokud bylo použito (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Odůvodnění zrušení zadávacího řízení – uvádí se, pokud k tomuto došlo (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků; uvádí se v případě, že byly jiné prostředky použity (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)
 • Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření – uvádí se, pokud byl střet zájmů zjištěn (písemná zpráva zadavatele jako samostatný dokument)Stručný přehled informací od MMR


Pro zakázky na profilu zadavatele budou od 1.7.2024 platit obdobná pravidla, jaká byla stanovena při přechodu na novou strukturu v roce 2016:


 • Uveřejnění nové zakázky po 1. 7. 2024 -> data na profilu zadavatele k dané VZ musí být ve struktuře XSD podle vyhlášky č. 345/2023 Sb.
 • Veřejné zakázky ukončené před 1. 7. 2024, do kterých již nebudou doplňovány žádné údaje -> informace o těchto VZ jsou již z profilu zadavatele staženy do ISVZ a není tedy potřeba jejich aktualizace, můžou tedy zůstat ve struktuře podle vyhlášky č. 168/2016 Sb.
 • Veřejné zakázky zahájené před 1. 7. 2024, do kterých bude nutné zasahovat, např. uvedení skutečně uhrazené ceny -> v tomto případě bude VZ z profilu zadavatele znovu stahována do ISVZ, a proto je nezbytné, aby byla data k této VZ aktualizována, tzn., že data musí být ve struktuře dle vyhlášky č. 345/2023 Sb. Ze strany zadavatele bude vyžadováno doplnit manuálně údaje, které nebyly vymezené ve vyhlášce č. 168/2016 Sb.


Zaujal vás tento článek? Napište nám.

* Povinná pole