Manažer veřejných zakázek 

Nástroj pro transparentní reporting, analýzu a přehled nad veřejnými zakázkami. Je určen primárně pro státní správu a samosprávu.

Manažer veřejných zakázek nabízí zpracovanou analýzu vašich dat z veřejných zakázek bez nutnosti programování či vytváření složitých tabulek a grafů.


Manažer veřejných zakázek

Co získáte používáním Manažera veřejných zakázek?

Manažer veřejných zakázek sníží administrativní zatížení týmu, jelikož veškerá data jsou generována automaticky bez nutnosti manuální přípravy. Nastavením uživatelských přístupů snížíte i množství emailové komunikace, aktuální report si zobrazí každý z uživatelů dle potřeby.


Souhrnný přehled (Dashboard)


 • Přehled probíhajících zadávacích řízení a veřejných zakázek
 • Seznam nejnovějších veřejných zakázek
 • Časová osa událostí zakázek - minulých i budoucích
 • Přehled kvality dat u zakázek


Konfigurovatelné přehledy


 • Seznamy zakázek
 • Uživatelské filtrování zakázek
 • Detaily, termíny, dokumenty, stavy zakázky

Výhodou Manažera veřejných zakázek je také to, že data jsou zpracovávána automaticky bez vlivu zpracovatele a beze změny metodologie a tím je zajištěna konzistence posuzovaných dat. Tak také všichni uživatelé dostanou jeden a tentýž report a nevznikají rozdíly v reportovaných datech, která znesnadňují kontinuální hodnocení stavu zakázek.


Statistiky


 • Zakázky za dané období
 • Hodnota zakázek za dané období
 • Důvody přiřazení nebo vyřazení uchazečů
 • Způsob poskytování dokumentace
 • Místa realizace zakázek
 • Statistika stavů zakázek
 • Přehled vítězných uchazečů a rozdíl mezi cenami


Detail zakázky


 • Souhrnné zobrazení
 • Termíny, dokumenty, stavy zakázky


Globální ukazatele


 • Průměrný počet nabídek


K plnému použití stačí běžný internetový prohlížeč.

Bezpečný provoz na infrastruktuře poskytovatele je samozřejmostí.

mvz/navrh-bez-nazvu-1

Manažer veřejných zakázek

Je webová aplikace, k jejímuž užití stačí běžný internetový prohlížeč. Řešení je bezpečně provozováno na infrastruktuře poskytovatele, a je nezávislé na typu používaného elektronického nástroje