e-forms

Chytré formuláře pro váš úřad nebo organizaci!

Systém e-forms jsou chytré formuláře pro elektronickou komunikaci s úřady nebo organizacemi.

Pomocí moderních technologií je možné jednoduše komunikovat z různých zařízení z pohodlí domova nebo kanceláře. 

E-forms se pak snadno napojí na standardní procesy v organizaci.

Už nemusíte chodit na úřad – komunikujte elektronicky!

Hlavní výhody E-forms • Systém e-forms řeší komunikaci mezi občany/firmami nebo úřady
 • Kontroluje a čistí data, která poté předává dále
 • Mezi hlavní výhody patří jednoduchá implementace a kompletní webové rozhraní
 • E-forms umí implementovat i elektronické podepisování a razítkování dokumentů
 • E-forms disponuje administračním rozhraním, které monitoruje využívání jednotlivých formulářů a kontroluje správné toky dat
 • Systém nevyžaduje změny na straně klienta, umí se napojit na existující vnitřní procesy
 • Nezávislost na konkrétní technologii (MS Word, Excel, PDF, 602)

Použití v praxi • Požadované formuláře jsou implementovány web technologií
 • Uživatel pracuje s formuláři pomocí standardního webového prohlížeče z počítače nebo i nějakého mobilního zařízení
 • Formuláře mají implementovány chytré funkce, které radí při vyplňování, kontrolují vstupy, našeptávají hodnoty
 • Vyplněný formulář je možné podepsat elektronickým podpisem, případně opatřit časovým razítkem
 • Přihlášení uživatelé se mohou vracet k rozpracovaným formulářům, kopírovat je a znova je používat

Podaný formulář je zkontrolován a vyplněná data jsou předána v dohodnutém tvaru k dalšímu zpracování do organizace. Stav formuláře může zobrazovat fázi zpracování v organizaci.

Organizace, které používají naše chytré formuláře

Státní ústav pro kontrolu léčiv využívá systém e-forms pro komunikaci s odbornou i laickou veřejností. Jednotlivá podání jsou validována, je možné je elektronicky podepsat a následně jsou předány k dalšímu zpracování do různých agendových systému SÚKLu. Odeslání podání je možné více způsoby, nejen přímým odesláním z prohlížeče, ale i přiložením vygenerovaného formuláře do emailu nebo vložením do datové schránky. Řešení je připraveno na integraci do Portálu občana jako další služba řešení životních situací. Právnické osoby budou moci odesílat formuláře pomocí nástrojů NIA bez nutnosti podpisu za pomoci systému pro správu mandátů.


Státní ústav pro kontrolu léčiv


Středočeský kraj využívá e-forms pro řízení smluvních vztahů mezi obcemi a dopravci a krajem. Systém eviduje smluvní vztahy a vytváří worklow mezi smluvními stranami, které řídí dopravní obslužnost v kraji. Unikátní řešení zajistí v průběhu zpracování smlouvy i možnost ekonomického schválení krajským úřadem, doplnění do agendy jednání rady kraje ke schválení radou a potvrzení aktu schválení radou kraje. Smlouva je pak směrována k postupnému podepsání smluvními stranami – vedením kraje, starostou obce a poskytovatelem dopravních služeb. Smlouvy jsou dostupné na centrálním místě, průběžně se hlídá platnost smluv pomocí časových razítek. Smlouvy lze následně měnit formou navazujících dodatků.


Integrovaná doprava středočeského kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj využívá e-forms pro Portál projektových záměrů, kde obce, města i další úřady mohou evidovat své projektové záměry a je možná jejich koordinace a vyhodnocování dle priorit. Portál zajišťuje i hierarchii řízení přístupu k projektovým záměrům v úrovních resort – kraj – municipalita. Možnost vyhledávání podobných projektových záměrů umožní lépe plánovat strategické investice v oblasti.


Ministerstvo pro místní rozvoj

PLNÁ MOC 

Systém pro evidenci a správu plných mocí

Moderní úřad je dostupný elektronicky

Pro plné moci neexistuje centrální systém či služba a je plně na správci konkrétní agendy, aby plnou moc implementoval do elektronické části agendy, stejně, jako je využívána v neelektronické části.Hlavní funkce systému


 • Použití technologie eForms
 • Zjednodušená verze Portálu pro schvalování a evidenci smluv
 • Přihlášení jednající fyzické osoby přes NIA nebo ISDS
 • Autorizace uživatele k přístupu k AIS na základe evidované plné moci
 • Technické rozhraní pro ověření role uživatele pro AIS
 • Administrace

Administrace


 • Zpracování podání žádosti o registraci plné moci pomocí webu nebo ISDS
 • Proces schválení a registrace plné moci, vytvoření role pro uživatele v AIS
 • Hlídání platnosti plné moci


Implementace


 • Nastavení rolí

Role definovány číselníkem

AIS definovány číselníkem

Správce plných mocí provádí (ověření žádosti; vytvoření zastupovaného subjektu; vytvoření zmocněnce – uživatele; přiřazení do role uživatel > AIS > Role)


 • Žádosti o zmocnění

Webový formulář

Možnost vyplnění typu požadavku o přístup

Přiložení platné plné moci v elektronické formě


 • Autorizační rozhraní (API)

REST API vůči kterému ověřují AIS roli přihlašovaného uživatele

Práva vyplývající z role realizuje AI


 • Způsob implementace

Jako služba

V kontextu existující infrastruktury eForms