QIndex

QIndex je ukazatel kvality informací o veřejných zakázkách. 

Vyšší číslo indikuje vyšší efektivitu zadávání a pravděpodobně i úspěšnější veřejnou zakázku. 

Proč je důležité mít kvalitní informace o veřejných zakázkách?

 • Lepší informace o veřejné zakázce přilákají větší množství dodavatelů a zvyšují šance na více kvalitních nabídek.

 • Více informací znamená transparentnější zadávací prostředí, které minimalizuje negativní jevy.

 • Přesnější informace zefektivňují zadávací proces, protože usnadňují dodavatelům rozhodnutí o účasti 

 • Kvalitnější informace umožní lepší zpracování veřejných zakázek v různých automatických nástrojích a umožňují lépe sledovat trend ve veřejném zadávání.

 • Správné informace o zakázkách umožní zadavatelům lépe najít podobné zakázky a třeba se inspirovat ve způsobu jejich zpracování.  

mvz/navrh-bez-nazvu-1

QIndex je implementován v produktu 

Manažer Veřejných zakázek


Lepší QIndex hodnocení dostane zakázka, která: 


 • Je dostatečně popsaná
 • Obsahuje kompletní sadu metadat 
 • Má uveřejněnou předpokládanou hodnotu 
 • Má uvedený CPV/NIPEZ kód
 • Má uvedené místo plnění
 • Má odkaz na dokumentaci