Reference

V roce 2001 jsme založili společnost QCM, s.r.o., která se od té doby věnuje vytváření specializovaných internetových aplikací. 
Od roku 2006 se naše úsilí zaměřuje na elektronizaci veřejných zakázek a nákupních procesů. 


Během této doby jsme vyvinuli širokou škálu unikátních nástrojů, které jsou využívány významnými institucemi v České republice. 
Mezi naše klienty patří města, kraje, ministerstva, zdravotnická zařízení, vysoké školy a další přední organizace.

Nástroj E-ZAK

"Univerzita používá E-ZAK od roku 2010. Po celou dobu nástroj slouží spolehlivě, společností QCM, s.r.o. je průběžně modernizován s ohledem na požadavky zákona i vývoj nákupních procesů. Uživatelé napříč fakultami oceňují intuitivní a snadné ovládání nástroje."


Masarykova univerzita

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Masarykova univerzita / Vedoucí odboru veřejných zakázek

"Elektronický nástroj E-ZAK slouží k plné spokojenosti uživatelů Statutárního města Chomutov více jak 13 let. Oceňujeme na něm modularitu, která umožnila v čase rozšířit jeho funkcionalitu i využití pro další příspěvkové organizace města. Podstatně se díky němu zvýšila transparentnost a efektivita zadávacích řízení. To i díky jeho propojení se spisovou službou a Registrem smluv."


Statutární město Chomutov

Ing. Lukáš PÖSELT, MPA
Statutární město Chomutov / Vedoucí odboru informačních technologií

PVU - Portál pro vhodné uveřejnění 

"Profil zadavatele na Portále pro vhodné uveřejnění používáme jíž 8 let a jsme naprosto spokojení s efektivností, intuitivitou a jednoduchostí při administraci veřejných zakázek přes tento portál. Jsem moc rád, že jsme při změně správce profilu vsadili právě na Vhodné uveřejnění."


Město Bystřice nad Pernštejnem

David Starý
Město Bystřice nad Pernštejnem / Správa majetku a investic

"Portál pro vhodné uveřejnění naše obec využívá již mnoho let. Velmi nám pomáhá s uveřejňováním nových zakázek a tak k získání vhodných dodavatelů. S portálem jsme velmi spokojeni."


Obec Lednice

Ivana Vaníčková
Obec Lednice /

"Portál pro vhodné uveřejnění využíváme řadu let. Systém funguje velmi dobře, jsme spokojeni.“


MěÚ Telč

Vladimír Švec
MěÚ Telč / Vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč

PoDo - Portál dodavatele

"Portál dodavatele je přehledný a uživatelsky přívětivý. Jako dodavatel velmi oceňujeme možnost notifikace na nové zakázky dle vlastního nastavení a klíčových slov."


STRABAG Asfalt s.r.o.

Renata Machová
STRABAG Asfalt s.r.o. / Obchodní oddělení

"Využíváme Portál dodavatele již třetím rokem a je pro nás důležitým pomocníkem v každodenní práci."


Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o. /

"S Portálem dodavatele jsme velice spokojenosti a využíváme jej již čtvrtým rokem. Oceňujeme především pravidelné zasílání notifikací, nastavených dle našich kritérií, díky kterým se včas dozvídáme o veřejných zakázkách."


Pluxee Česká republika a.s.

Ing. Jana Listíková
Pluxee Česká republika a.s. / Specialista veřejných zakázek

"Prostřednictvím portálu dodavatele FEN dostáváme každý den přehled veřejných zakázek vztahujících se k námi poskytovaným službám. Díky tomuto nástroji šetříme především čas našich zaměstnanců při hledání relevantních veřejných zakázek, kterým se může naše společnost věnovat."


FMIB s.r.o.

Petra Dlouhá
FMIB s.r.o. / Provozní manažer

"Díky portálu dodavatele má naše firma okamžitý přehled o zveřejňovaných zakázkách a díky tomu jsme vždy připraveni k předložení nabídky, či pomoci realizační firmě s vybavením sociálních zařízení. Velkou pomocí je i možnost nastavení notifikací dle typu výroby."


SANELA spol. s r.o.

Pavel Rybka
SANELA spol. s.r.o. / Spolumajitel

qHlas

"Uživatelsky jednoduchým formulářovým software qHlas od společnosti QCM, s.r.o. jsme rychle zajistili nezávislý oznamovací systém pro společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ke zřízení zabezpečeného prostředí k ohlášení incidentu, ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, byl umístěn aktivní odkaz na naše webové stránky umožňující Oznamovatelům anonymně zasílat svá Oznámení přímo k rukám pověřené osoby. Lze tak operativně a oboustranně komunikovat při vyřizování podání."


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Mgr. Iva Librová, MBA
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. / Vedoucí marketingu a komunikace

"Díky qHlasu máme jistotu, že případná oznámení protiprávního jednání budou podána dle platných předpisů zákona o ochraně oznamovatelů. Systém je uživatelsky velmi jednoduchý a přehledný. Příjemným bonusem navíc je jeho příznivá cena."


ZOO Dvůr Králové

Simona Jiřičková
ZOO Dvůr Králové a.s. / Oddělení investic

e-forms

Dovolte mi touto cestou poděkovat za vstřícný a odborný přístup sl. J. Doubkové při pomoci s validací formuláře č. 29, který mně neustále hlásil validační chyby a nebyla jsem schopna se jich zbavit.

Ač se zde vyskytovala značné množství validačních chyb, sl. J. Doubková mně vše pomohla opravit ( jednalo se o chyby, které opravdu nelze snadno intuitivně zvládnout) a s její pomocí se podařilo formulář upravit do správné podoby. Jsem opravdu překvapena milým přístupem a velkou odborností sl. Doubkové a alespoň touto cestou jsem chtěla poděkovat.


ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský /