Reference

Mezi naše významné klienty z řad státní správy a samosprávy patří ministerstva, kraje, města, obce, zdravotnická zařízení, univerzity, školy a další. 

Neméně důležitou část našich klientů tvoří dodavatelé ze soukromé sféry. 

Nástroj E-ZAK


E-ZAK je elektronický nástroj pro pro evidenci, správu a řízení procesů zadávání veřejných zakázek využívá 2 756 našich klientů z řad zadavatelů ze státní správy a samosprávy.

"Elektronický nástroj E-ZAK slouží k plné spokojenosti uživatelů Statutárního města Chomutov více jak 13 let. Oceňujeme na něm modularitu, která umožnila v čase rozšířit jeho funkcionalitu i využití pro další příspěvkové organizace města. Podstatně se díky němu zvýšila transparentnost a efektivita zadávacích řízení. To i díky jeho propojení se spisovou službou a Registrem smluv."


Ing. Lukáš PÖSELT, MPA

Vedoucí odboru informačních technologií


Statutární město Chomutov

"Univerzita používá E-ZAK od roku 2010. Po celou dobu nástroj slouží spolehlivě, společností QCM, s.r.o. je průběžně modernizován s ohledem na požadavky zákona i vývoj nákupních procesů. Uživatelé napříč fakultami oceňují intuitivní a snadné ovládání nástroje."


Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

Vedoucí odboru veřejných zakázek


Masarykova univerzita„E-ZAK používáme v rámci statutárního města od roku 2013, postupně jsme pak zavedli E-ZAK také pro naše příspěvkové organizace. Jsme spokojeni s jeho intuitivním ovládáním a modularitou.

Za dobu, kdy nám veřejné zakázky přibývají, jsme několikrát ocenili podporu společnosti QCM s.r.o. a také nabídnutá školení“


Mgr. Rafał Zawadzki

vedoucí právního odboru


Magistrát města Třince

MVZ - Manažer veřejných zakázek

Manažerský nástroj, který hodnotí efektivitu procesu veřejného zadávání a pomáhá při hledání nedostatků v zadávacích procesech.

„Kromě standardních nástrojů pro zadávání a správu veřejných zakázek jsme se rozhodli v rámci Pardubického kraje vyzkoušet platformu Manažera veřejných zakázek. Od tohoto systému si slibujeme především snadnější sledování a vyhodnocování našich veřejných zakázek. Jedná se o interní platformu, která by měla vhodně doplnit další běžně užívané nástroje směrem k veřejnosti,“ 


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

hejtman Pardubického kraje


Pardubický kraj

PVU - Portál pro vhodné uveřejnění

PVU- nejrozšířenější český nástroj pro elektronizaci veřejných zakázek se spoustou užitečných funkcí používá více než 13 000 zadavatelů.


"Portál pro vhodné uveřejnění naše obec využívá již mnoho let. Velmi nám pomáhá s uveřejňováním nových zakázek a tak k získání vhodných dodavatelů. S portálem jsme velmi spokojeni."


Ivana Vaníčková

Obec Lednice


Obec Lednice

"Profil zadavatele na Portále pro vhodné uveřejnění používáme jíž 8 let a jsme naprosto spokojení s efektivností, intuitivitou a jednoduchostí při administraci veřejných zakázek přes tento portál. Jsem moc rád, že jsme při změně správce profilu vsadili právě na Vhodné uveřejnění."


David Starý

Správa majetku a investic


Město Bystřice nad Pernštejnem

"Portál pro vhodné uveřejnění využíváme řadu let. Systém funguje velmi dobře, jsme spokojeni.“


Vladimír Švec

Vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 


Město Telč

PoDo - Portál Dodavatele

PoDo - všechny služby pro zájemce o veřejné zakázky na jednom místě – najdete zde kompletní databázi zakázek, můžete komunikovat 

se zadavateli i podávat nabídky.

"Portál Dodavatele je přehledný a uživatelsky přívětivý. Jako dodavatel velmi oceňujeme možnost notifikace na nové zakázky dle vlastního nastavení a klíčových slov."


Renata Machová

Obchodní oddělení


STRABAG Asfalt s.r.o.

"Prostřednictvím portálu dodavatele FEN dostáváme každý den přehled veřejných zakázek vztahujících se k námi poskytovaným službám. Díky tomuto nástroji šetříme především čas našich zaměstnanců při hledání relevantních veřejných zakázek, kterým se může naše společnost věnovat."


Ing. Jana Listíková

Specialista veřejných zakázek


Pluxee Česká republika a.s.


"S Portálem Dodavatele jsme velice spokojeni a využíváme jej již čtvrtým rokem. Oceňujeme především pravidelné zasílání notifikací, nastavených dle našich kritérií, díky kterým se včas dozvídáme o veřejných zakázkách."Metrostav DIZ s.r.o.

Buďte také součástí široké skupiny uživatelů Portál Dodavatele

e-forms

Chytré formuláře pomáhají zefektivnit komunikaci úřadů s veřejností i firmami. 

Pomohou při budování portálů občana i naplňování požadavků zákona O právu na digitální služby.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv využívá systém e-forms pro komunikaci s odbornou i laickou veřejností. Jednotlivá podání jsou validována, je možné je elektronicky podepsat a následně jsou předány k dalšímu zpracování do různých agendových systému SÚKLu. Odeslání podání je možné více způsoby, nejen přímým odesláním z prohlížeče, ale i přiložením vygenerovaného formuláře do emailu nebo vložením do datové schránky. Řešení je připraveno na integraci do Portálu občana jako další služba řešení životních situací. Právnické osoby budou moci odesílat formuláře pomocí nástrojů NIA bez nutnosti podpisu za pomoci systému pro správu mandátů.


Státní úřad pro kontrolu léčiv

Středočeský kraj využívá e-forms pro řízení smluvních vztahů mezi obcemi a dopravci a krajem. Systém eviduje smluvní vztahy a vytváří worklow mezi smluvními stranami, které řídí dopravní obslužnost v kraji. Unikátní řešení zajistí v průběhu zpracování smlouvy i možnost ekonomického schválení krajským úřadem, doplnění do agendy jednání rady kraje ke schválení radou a potvrzení aktu schválení radou kraje. Smlouva je pak směrována k postupnému podepsání smluvními stranami – vedením kraje, starostou obce a poskytovatelem dopravních služeb. Smlouvy jsou dostupné na centrálním místě, průběžně se hlídá platnost smluv pomocí časových razítek. Smlouvy lze následně měnit formou navazujících dodatků.


Integrovaná doprava středočeského kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj využívá e-forms pro Portál projektových záměrů, kde obce, města i další úřady mohou evidovat své projektové záměry a je možná jejich koordinace a vyhodnocování dle priorit. Portál zajišťuje i hierarchii řízení přístupu k projektovým záměrům v úrovních resort – kraj – municipalita. Možnost vyhledávání podobných projektových záměrů umožní lépe plánovat strategické investice v oblasti.


Ministerstvo pro místní rozvoj

Klíčoví uživatelé systému e-forms

qHlas

V oznamovacím systému pro hlášení nekalého a protiprávního jednání je registrováno 227 firem.

"Uživatelsky jednoduchým formulářovým software qHlas od společnosti QCM, s.r.o. jsme rychle zajistili nezávislý oznamovací systém pro společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ke zřízení zabezpečeného prostředí k ohlášení incidentu, ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, byl umístěn aktivní odkaz na naše webové stránky umožňující Oznamovatelům anonymně zasílat svá Oznámení přímo k rukám pověřené osoby. Lze tak operativně a oboustranně komunikovat při vyřizování podání."


Mgr. Iva Librová, MBA

Vedoucí marketingu a komunikace


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

"Díky qHlasu máme jistotu, že případná oznámení protiprávního jednání budou podána dle platných předpisů zákona o ochraně oznamovatelů. Systém je uživatelsky velmi jednoduchý a přehledný. Příjemným bonusem navíc je jeho příznivá cena."


Simona Jiřičková

Oddělení investic


ZOO Dvůr Králové a.s."Při výběru vhodného produktu pro nás byla rozhodující jeho funkčnost, spolehlivost, bezpečnost a cena. qHlas je uživatelsky přívětivý pro oznamovatele i pro povinný subjekt. S nástrojem qHlas jsme získali spolehlivý zabezpečený elektronický nástroj, který nám umožnil vytvořit a provozovat certifikovaný oznamovací systém. Systém je zpřístupněný na webových stránkách města Jesenice, které je v roce 2024 „Nejlepší místo pro život“ v kategorii měst velikosti 10-50 tisíc obyvatel (Magazín e15)."


Mgr. Hana Haubertová, MPA

tajemnice Městského úřadu Jesenice


Město Jesenice


Přehled organizací využívajících oznamovací systém qHlas