QCM administrace

Náš tým zkušených právníků již vice než 15 let efektivně spravuje veřejné zakázky pomocí moderních elektronických nástrojů.


Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi nejen z aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek, ale také praktickými dovednostmi v práci s různými elektronickými nástroji a zkušenostmi z rozmanitých oblastí předmětů plnění, které naši klienti poptávají.


Naše služby zahrnují konzultace se zadavateli, přípravu zadávacích podmínek a samotné vedení zadávacího řízení s cílem minimalizovat možné komplikace a zajistit precizní dodržení požadavků zákona.


Dokážeme efektivně administrovat všechny druhy veřejných zakázek včetně stavebních prací, veřejné zakázky financované z dotačních titulů.

V případě vzniklých problémů jsme schopni úspěšně argumentovat před kontrolními orgány, zejména před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

O nás

Náš právní tým provádí komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. zejména pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. V souvislosti s elektronizací zadávacích řízení účinnou od 18. 10. 2018, která s sebou přinesla povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem a povinnost podávat nabídky prostřednictvím některého z elektronických nástrojů, nabylo na významu používání právě elektronických nástrojů a realizace zadávacích řízení tímto způsobem.


Tým zkušených právníků specializovaných na oblast práva veřejných zakázek Vám poskytne komplexní služby administrace veřejných zakázek a poradenství v oblasti elektronické komunikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Administrace

Nabízíme komplexní administraci zadávacího řízení dle zákona včetně zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele, tzn. že celé zadávací řízení je vedeno pouze administrátorem v součinnosti se zadavatelem. Zadavatel se nechá zcela zastupovat administrátorem dle § 43 zákona vyjma úkonů, které provádí sám zadavatel.

Elektronická aukce

Elektronická aukce jako způsob hodnocení nabídek nabízí možnost, jak může zadavatel ušetřit finanční prostředky v rámci zadávacího řízení a při následném plnění smlouvy ze strany dodavatele. Elektronická aukce je realizována v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK. Neorganizujeme pouze aukce nákupní, ale často i aukce prodejní, jako je například prodej obecních pozemků.


Centrální nákupy

Centrální nákup umožňuje více zadavatelům sdružit svoji poptávku, a tak si na trhu zajistit výhodnější postavení. Samotné zadávací řízení vede centrální zadavatel a může se nechat při této činnosti zastoupit naší společností. Jsme schopni toto zadávací řízení převzít i pomoci s organizací samotného nákupu.


Rámcové dohody a dynamické nákupní systémy

Tyto instituty může zadavatele využít pro zjednodušení zadávání velkého množství veřejných zakázek, často opakovaného charakteru. Můžeme Vám pomoci se zavedením těchto nákupních nástrojů.

Benefity

SPOLEHLIVOST
ODBORNOST
ÚSPORA ČASU