QCM administrace

Náš tým zkušených právníků již téměř 10 let efektivně spravuje veřejné zakázky pomocí moderních elektronických nástrojů.


Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi nejen z aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek, ale také praktickými dovednostmi v práci s různými elektronickými nástroji.

Naše schopnosti zahrnují komunikaci s dodavateli, asistenci s elektronickým podáváním nabídek a realizaci veřejných zakázek s cílem minimalizovat možné problémy a zajistit precizní dodržení požadavků zákona.


Dokážeme efektivně administrovat různorodé zakázky, od klasických až po centrální nákupy, projekty financované z dotačních titulů a velké stavební zakázky. Máme zkušenosti s implementací dynamických nákupních systémů a uzavíráním rámcových dohod.


V případě vzniklých problémů jsme schopni úspěšně argumentovat před kontrolními orgány.

S naším týmem můžete očekávat nejen kvalifikovanou administraci veřejných zakázek, ale také partnera, který je plně angažován v minimalizaci rizik a zajištění hladkého průběhu celého procesu v souladu s platnou legislativou.

2700
spokojených zadavatelů

spokojených zadavatelů

1000
vypsaných zakázek ročně

vypsaných zakázek ročně

200000
Kč činí objem zakázek za rok 2022

Kč činí objem zakázek za rok 2022

O nás

Náš právní tým provádí komplexní administraci zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. V souvislosti s elektronizací zadávacích řízení účinnou od 18. 10. 2018, která s sebou přinesla povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem a povinnost podávat nabídky prostřednictvím některého z elektronických nástrojů, nabylo na významu používání právě elektronických nástrojů a realizace zadávacích řízení tímto způsobem. Tým zkušených právníků specializovaných na oblast práva veřejných zakázek Vám poskytne komplexní služby administrace veřejných zakázek a poradenství v oblasti elektronické komunikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Administrace

Nabízíme komplexní administraci zadávacího řízení dle zákona včetně zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele, tzn. že celé zadávací řízení je vedeno pouze administrátorem v součinnosti se zadavatelem. Zadavatel se nechá zcela zastupovat administrátorem dle § 43 zákona vyjma úkonů, které provádí sám zadavatel.

Elektronická aukce

Elektronická aukce jako způsob hodnocení nabídek nabízí možnost, jak může zadavatel ušetřit finanční prostředky v rámci zadávacího řízení a při následném plnění smlouvy ze strany dodavatele. Elektronická aukce je realizována v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK a jedná se o typ tzv. holandské aukce, čili aukce s klesající.

Benefity

SPOLEHLIVOST
ODBORNOST
ÚSPORA ČASU