Portál občana

Portál občana je nástroj pro efektivní online komunikaci občana s úřady.

Naše řešení Portálu občana je postavené na ověřené technologii e-forms, díky které jsme schopni dodávku realizovat v krátkém čase při použití standardních vzorů a postupů. Díky Portálu občana naplní úřad požadavky zákona o právu na digitální služby 12/2020 Sb. Tento zákon vyžaduje, aby nejpozději 1. 2. 2025 byly služby příslušného úřadu dostupné digitálně.


Občan, díky nasazení Portálu občana, získává možnost řešit životní situace, podávat žádosti, vyplňovat formuláře a další potřebné činnosti bez nutnosti osobní návštěvy dané instituce.


Přínosem pro zaměstnance úřadu je zejména úspora času s administrativou a s tím související snížení chybovosti, kompletní a přehledná evidence, informovanost a transparentnost uvnitř úřadu i směrem k veřejnosti. 

portal-obcana/bez-nazvu-500-x-500-px

Funkce Portálu občana

Výběr funkcí je možné sestavovat individuálně dle potřeb jednotlivých úřadů. 


Mezi základní patří např.:


  • Formulář přihlášky k poplatku za psa
  • Poplatky za komunální odpad
  • Podatelna - obecné formuláře pro podávání žádostí
  • Žádost o užívání veřejného prostranství
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity
  • ...a další


Máte zájem o více informací nástroje Portál občana? 

Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi s Vámi projednáme vhodné nastavení Portálu občana pro vaši instituci.


Kontaktujte nás