Certifikace

Naše produkty jsou certifikovány s ohledem na právní předpisy. 

E-ZAK jako elektronický nástroj je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Certifikát – funkcionalityCertifikát – prostředíFunkčnost elektronického nástroje X-EN (Portál pro vhodné uveřejnění) je certifikována v rozsahu odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb., 

včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb. a včetně požadavků §11 vyhlášky č. 345/2023 Sb.

Certifikát – funkcionality

Certifikát – prostředí
ISO certifikát společnosti QCM s.r.o.