Přichází revoluce ve světě procesu veřejných zakázek a jejich digitalizace - nasazení eKomunikace do Portálu Dodavatele

PoDo

Portál Dodavatele se chystá na revoluční krok ve zjednodušení a zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek. 

Portál Dodavatele se chystá na revoluční krok ve zjednodušení a zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek. Příprava na nasazení eKomunikace je v plném proudu a brzy umožní dodavatelům výrazně snadnější a rychlejší interakci se zadavateli. 


eKomunikace je moderní nástroj vytvořený v souladu s novou Národní strategií veřejného zadávání, který umožní dodavatelům okamžitě podat nabídku na vypsanou veřejnou zakázku přímo prostřednictvím Portálu Dodavatele. Tento nový systém sjednotí všechny potřebné funkce do jednoho místa, čímž eliminuje nutnost využívání dalších nástrojů a platforem. To znamená, že dodavatelé mohou nejen podávat nabídky, ale také komunikovat se zadavateli a řešit veškeré potřebné záležitosti přímo v rámci Portálu Dodavatele.
Nasazení eKomunikace zahrnuje několik klíčových kroků. Prvním z nich je technická integrace tohoto nástroje do stávajícího systému Portálu Dodavatele. Tento proces vyžaduje pečlivé plánování a testování, aby bylo zajištěno, že eKomunikace bude fungovat bezchybně a bez přerušení provozu.


Dalším důležitým krokem je školení a podpora uživatelů. Dodavatelé i zadavatelé, využívající nástroj E-ZAK, budou mít k dispozici podrobné návody, aby se mohli snadno seznámit s novými funkcemi a možnostmi, které eKomunikace přináší. Také zákaznická podpora bude připravena pomoci uživatelům s jakýmikoliv dotazy či problémy. 


Hlavním cílem nasazení eKomunikace je zvýšit transparentnost a efektivitu procesu veřejných zakázek. Díky tomu, že dodavatelé budou mít možnost podat nabídky a komunikovat se zadavateli z jednoho místa, se celý proces výrazně zrychlí a zjednoduší. Zadavatelé budou mít lepší přehled o podaných nabídkách a mohou rychleji reagovat na dotazy a připomínky dodavatelů. Do budoucna plánujeme eKomunikaci zprovoznit i v mobilní aplikaci Portálu Dodavatele a počítáme s připojováním dalších nástrojů zadavatelů, aby nabídka nástrojů byla co nejširší. 


Portál Dodavatele tímto krokem potvrzuje svou snahu o modernizaci a inovaci procesů veřejných zakázek. Nasazení eKomunikace je důležitým milníkem, který přinese mnoho výhod jak dodavatelům, tak zadavatelům, a přispěje k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování trhu veřejných zakázek.