Spustili jsme nástroj Manažer veřejných zakázek na Pardubickém kraji

MVZ

Pardubický kraj nově využívá nástroj Manažer veřejných zakázek pro interní přehled nad veřejnými zakázkami.

Trendem dnešní doby jsou data. V oblasti veřejných zakázek nastává potřeba tato data rychle analyzovat a jednoduše reportovat pro vedoucí pracovníky. A právě tento typ analýz a reportů poskytuje produkt Manažer veřejných zakázek od společnosti QCM, která patří mezi lídry v oblasti zadávání veřejných zakázek.


„Kromě standardních nástrojů pro zadávání a správu veřejných zakázek jsme se rozhodli v rámci Pardubického kraje vyzkoušet platformu Manažera veřejných zakázek. Od tohoto systému si slibujeme především snadnější sledování a vyhodnocování našich veřejných zakázek. Jedná se o interní platformu, která by měla vhodně doplnit další běžně užívané nástroje směrem k veřejnosti,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.


Tento nástroj, který je nadstavbou systémů pro elektronizaci veřejných zakázek E-ZAK, poskytuje vedoucím pracovníkům kraje, kteří nejsou v běžném kontaktu s nákupy a zakázkami, přehledné analýzy a reporty. Díky nim mohou snadno sledovat, analyzovat a porovnávat veřejné zakázky v rámci organizace a jeho zřizovaných či zakládaných organizací.


„Velkou výhodou nástroje Manažer veřejných zakázek je ucelený přehled všech našich aktuálních i uzavřených veřejných zakázek na jednom místě a reporting, který šetří čas.“ uvedla Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele krajského úřadu Pardubického kraje.


Manažer veřejných zakázek je nástroj určený primárně pro státní správu a samosprávu. Pracuje s reálnými daty z elektronického nástroje, vyhodnocuje přehled o kvalitě a efektivitě veřejných zakázek a zajišťuje úsporu času a nákladů při kontrolních výstupech.


Vedoucí oddělení veřejných zakázek Pavel Menšl ocenil okamžitou dostupnost dat Pardubického kraje včetně příspěvkových organizací používající E-ZAK, v jednom analytickém a reportingovém nástroji. Ušetří tím čas, který by věnoval vytváření decentralizovaných reportů a tyto poté konsolidoval do jednoho celku.


Právě tyto hlavní výhody Pardubický kraj vyhodnotil jako stěžejní při výběru vhodného řešení pro sledování veřejných zakázek a stal se tak jedním z průkopníků v oblasti modernizace veřejné správy prostřednictvím implementace nových reportovacích nástrojů. Manažer veřejných zakázek je dalším krokem směrem k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování veřejného sektoru a byl vyvinut v souladu s novou strategií veřejného zadávání, kterou letos vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.