Uvedli jsme do provozu novou verzi Manažera veřejných zakázek - MVZ 2.5.0

MVZ

Vyslyšeli jsme žádosti uživatelů tohoto nástroje a zakomponovali několik změn a úprav, které mají estetický i funkční charakter.

Funkční změnou v nové verzi Manažera veřejných zakázek je zobrazování stavu průběhu zakázky, kdy práce na ní již nejsou logovány jednotlivě, ale jsou shromážděny do jednoho zápisu v sekci „Stavy“.
Úpravy zaznamenaly také analýzy přehledu vítězných uchazečů a rozdíl mezi cenami, kdy došlo k rozšíření analýzy o absolutní rozdíl mezi nabídkovou a smluvní cenou pro možnost lepšího posouzení skutečného rozdílu.