Jaké změny pro zadavatele přinese nová vyhláška č. 345/2023 Sb.?

E-ZAK

Jaké změny pro zadavatele přinese nová vyhláška upravující uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele?

Dne 7. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška nabyla účinnosti od 1. února 2024, vyjma § 11 odst. 1 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024 a týkají se profilu zadavatele.


Nová vyhláška byla přijata z důvodu implementace tzv. elektronických formulářů dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře“), ve znění pozdějších právních předpisů.


Jaké jsou klíčové změny oproti předchozí vyhlášce:


• úprava způsobu doručování formulářů s ohledem na aplikační praxi,

• vymezení případů pro použití jednotlivých typů elektronických formulářů,

• úprava uveřejňovacích pravidel pro veřejné zakázky v podlimitním režimu,

• zapracování změny způsobu uveřejňování oprav údajů v již uveřejněných formulářích,

• úprava rozsahu, členění a popisu struktury informací uveřejňovaných na profilu zadavatele.


Nová vyhláška a její zapracování do nástrojů E-ZAK a PVU:

E-ZAK

Nová vyhláška bude implementována v plném rozsahu.

V tuto chvíli probíhá analýza možných řešení, o konkrétních změnách v elektronickém nástroji budeme uživatele včas informovat.

PVU

I u tohoto nástroje bude vyhláška implementována v plném rozsahu a o všech změnách budeme uživatele informovat.


Plné znění vyhlášky č. 345/2023 Sb. najdete ke stažení zde.


Zaujal vás tento článek? Napište nám.

* Povinná pole