Jaké nástroje na elektronizaci využívají veřejní zadavatelé

Provedli jsme pravidelnou analýzu nástrojů, které zadavatelé v České republice používají pro zpracování svých veřejných zakázek.

Analýza je založená na údajích z Věstníku veřejných zakázek ze začátku února 2018. Bylo zde registrováno celkem 18 967 profilů, což je nárůst o 193 profilů od začátku ledna.

Pětice nejvýznamnějších provozovatelů elektronických nástrojů vypadá následovně:

Největším poskytovatel řešení pro elektronizaci veřejných zakázek je společnost QCM, která obsluhuje bezmála 8 000 zadavatelů pomocí některého ze svých nástrojů E-ZAKvhodne-uverejneni.cz nebo elektronické tržitě Gemin.

Státem sponzorovaný nástroj s názvem Národní elektronický nástroj (NEN) i přes masivní rozpočet přesahující 600 milionů korun využívá pouze cca 300 zadavatelů, což tvoří 1,6% tržní podíl.

S blížící se povinnou elektronizaci budou zadavatelé potřebovat elektronické nástroje, které mají plně implementovanou elektronickou komunikaci. Na začátku února 2018 používalo jen 55% zadavatelů některý z nástrojů, který splňuje požadavky zákona č. 134/2016 Sb. na elektronickou komunikaci. Jedná se o nástroje QCM, firmy Tender Systems, MMR a některých menších poskytovatelů.