Nový E-ZAK – vylepšené prodejní aukce, rozšířené Word šablony a eKomunikace

Nová verze nástroje E-ZAK 5.5.1. byla nasazena. Uživatelé se mohou těšit na několik významných novinek, jako je např. nové prostředí elektronických aukcí, rozšíření Word šablon, podpora eKomunikace (jednotná elektronická komunikace s dodavateli) a mnoho dalšího.

Naší dlouhodobou snahou je zlepšování zadavatelského prostředí v České republice, a tentokrát jsme zapracovali na zjednodušení komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. V této verzi přinášíme velkou novinku, kterou je podpora napojení E-ZAKu na eKomunikaci, která umožňuje odesílání zpráv z jednotlivých nástrojů do schránky na Portálu Dodavatele. Zde se všechny zprávy z připojených nástrojů koncentrují na jednom místě. Dodavatelé tak získají ucelený přehled o všech zprávách ze všech připojených zadavatelských nástrojů. Tato novinka nejen ušetří množství času, ale také zkvalitní komunikaci o konkrétních veřejných zakázkách.

Elektronické prodejní aukce jsou v poslední době zadavateli často využívány jako nástroj k prodeji obecního majetku, stavebních pozemků apod., protože představují snadnou a efektivní možnost výběru nejvhodnějšího kupce. Pro tyto účely je v E-ZAKu uživatelům k dispozici speciální modul Prodejní aukce, který byl v této verzi přepracován. Prostředí prodejních aukcí bylo přizpůsobeno potřebám zadavatelů tak, aby co nejlépe vyhovovalo práci s elektronickými aukcemi.

 

Další vylepšení, které nová verze přináší, je možnost komunikace administrátorů se spisovou službou zadavatele. Práce, kterou administrátoři na zakázkách nyní udělají, bude automaticky propsána i do spisové služby. Toto nastavení si vytvoří sami zadavatelé, kteří udělí přístup konkrétnímu administrátorovi, a tím mu umožní komunikaci se spisovou službou.

Úpravou prošel také modul Word šablony, které byly rozšířeny o následující proměnné:

  • Nejlepší hodnocení dodavatele (pro poslední hodnotící kolo ať již otevřené či uzavřené)
  • Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky
  • Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky, kterým byla v E-ZAKu odeslána výzva
  • Seznam všech přiřazených dodavatelů u (části) zakázky z důvodu „nabídka“
  • Seznam všech vyřazených/vyloučených dodavatelů u (části) zakázky
  • Hodnoty kritérií z hodnocení všech dodavatelů (pro aktuální hodnotící kolo – i neuzavřené)

 

Věříme, že nová verze nástroje E-ZAK opět pozvedne jeho kvalitu a usnadní zadavatelům práci.