Pracujeme na novém Věstníku veřejných zakázek

Veřejná zakázka na zhotovení nového Věstníku veřejných zakázek byla vypsána v dubnu 2019. Skoro po třech letech, v únoru 2022, jsme jako součást konsorcia Spojené nástroje elektronické podepsali smlouvu na realizaci projektu.

Práce již běží a nový Věstník by měl začít fungovat na jaře 2023. Jeho provoz bude financován na základě servisní smlouvy přímo MMR, služby tedy budou zadavatelům k dispozici zdarma.

K tomuto projektu přistupujeme nanejvýš odpovědně – víme, že nesmíme zklamat tisíce našich zákazníků, kteří využívají naše služby v oblasti veřejného zadávání. Snažíme se, aby práce s novým Věstníkem byla pro zadavatele i potenciální dodavatele co nejjednodušší. Při tvorbě vzhledu vycházíme ze standardů definovaných v Design systém gov.cz, což bude významný pokrok proti současnému stavu.

Jaké výhody nový Věstník přinese?

  • Přehlednější a přívětivý design v souladu s eGov standardy
  • Provoz zdarma – to znamená i méně administrativy pro jeho uživatele (žádné objednávky a faktury)
  • Responzivní stránky – uživatelé budou moci plnohodnotně pracovat nejen na počítačích, ale i na svých mobilních telefonech či tabletech
  • Lepší práce s formuláři – zjednodušené vyplňování položek, průběžné ukládání
  • Veřejná část (pro nepřihlášené uživatele) v anglickém jazyce – dostupné pro zahraniční dodavatele

Práce se nezastavila ani o prázdninách. V současné době tedy máme načrtnutý vzhled, umíme komunikovat s TED a máme připravené základní formuláře.

O další posuny se s vámi rádi brzy podělíme.