QCM na konferenci o aktuálních problémech ve veřejných zakázkách

Svaz měst a obcí České republiky pořádá ve dnech 22. – 23. listopadu právní konferenci s názvem Aktuální problémy ve veřejných zakázkách. A protože jsme všude, kde se něco děje, na takové konferenci rozhodně nesmíme chybět.

V Top Hotelu Praha se sejde řada právníků a odborníků na veřejné zakázky, kteří povedou diskuze na rozmanitá témata. Cílem je informovat o aktuálních problémech veřejných zakázek týkajících se měst a obcí. První moderovaná panelová diskuze je věnována tématu elektronizace, a jedním z řečníků nemůže být nikdo jiný, než Ing. David Horký, MBA, ředitel naší společnosti.

Věříme, že tato konference bude pro všechny účastníky velmi přínosná.

Podrobný program konference si můžete přečíst zde.